مرغ كه خاك پيته ايكونه*****هل به سر خوس ايكونه.................به او رو گودن چته اقرمني گود جام نا همواره.................به ميش اگو بجه به گرگ اگو بگرس...................بنير به رنگ زردم مپرس زه حال و دردم................مه زيد همچونو كه دز ايخواست..................اخومت كه اگومت
آ خـــــــــریــــن مــــطـــا لـــــــــو

خداونــــــد نشستــه سر عدل و داد ..... به ای دست ادی او به او د ست اداد******** زدستــی که دادی یه دست دی ادت..... یکی دینه زیدی یکی دی گــرت***** که گـــژد یـــن ابو با کُـــله هم نــورد..... اما نیشت او نیگذرته ز بـــرد******** قیامـــــت درسته که هد آخــــرت.... اما ری زمیــن هم ایا چند کِرِتِ*********** قیامــــت کِلِت هـــد به دنیا بّسـی .......... مــحاله بـــدر ره سلامت کسی

" تاموانع از سر راه مردم برداشته نشود دولت در آرامش نخواهد بود. " ولتر سیاستمدار و فیلسوف قرن19

قطعه فیلمی از حضور گروه آسماری در آرامگاه حالوزال

آرامگاه حالوزال - لالی، تنبل، آب

آخرین بروزرسانی (يكشنبه ، 30 بهمن 1390 ، 20:20)

 

برای دانلود کلیپ اینجا را کلیک کنید

آخرین بروزرسانی (جمعه ، 8 فروردين 1393 ، 03:38)

 

قطعه کوتاهی از اولین کنگره شب شعر سوگینه روح خدا

جهت دریافت اینجا را کلیک کنید

آخرین بروزرسانی (جمعه ، 28 مرداد 1390 ، 11:10)

 

جهت دریافت و مشاهده هر ویدیو کلیپ بر روی آن کلیک کنید :

آغاز مراسم

جمعیت مشتاق بختیاری

گروه آسماری

اجرای شاهنامه همراه با نواختن نی

چوبازی

کلیپ علی تاجمیری

  

 

با سپاس از تارنمای www.sardiyaroon.ir

آخرین بروزرسانی (شنبه ، 1 مرداد 1390 ، 13:56)

 

برای دانلود کلیپ اینجا را کلیک کنید.

آخرین بروزرسانی (سه شنبه ، 19 فروردين 1393 ، 22:53)